Dokumenty

Statut Fundacji

plik .doc (0.4 MB)

Oświadczenie do celów podatkowych

plik .doc (0.1 MB)

Logotypy

FSiA Academica

plik .zip (6.1 MB)

FSiA Academica - księga znaku

plik .pdf (0.6 MB)

Klub Studio - księga znaku

plik .pdf (1.6 MB)

Klub Zaścianek

plik .zip (0.1 MB)