Historia

Powołanie Fundacji

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA została ufundowana przez Akademię Górniczo – Hutniczą notarialnym aktem ustanowienia podpisanym 11 sierpnia 2000 roku przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Po zarejestropwaniu przez Sąd w grudniu tego samego roku Fundacja rozpoczęła działalność.

Idea powstania Fundacji ACADEMICA

Jej powstanie było efektem wysiłku Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. Bronisława Barchańskiego, dążących do powołania instytucji mającej na celu wspieranie działalności studenckiej. Działalność Fundacji rozpoczęła się od zarządzania czterema klubami studenckimi: Zaścianek, Filutek, Karlik, Gwarek oraz stołówką studencką.

Idea powstania Fundacji ACADEMICA

Pierwszym zadaniem Fundacji było uzdrowienie sytuacji w klubach generujących straty, zapewnienie bogatego programu kulturalnego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Fundacja przeprowadziła w początkowym etapie również generalny remont klubu Zaścianek wykonany w całości z własnych środków. Władze Uczelni powierzyły w 2004 roku w zarządzanie zaniedbany, cieszący się złą sławą ale największy w Krakowie i doskonale zlokalizowany klub przy ulicy Budryka 4.

Po generalnym remoncie trwającym ponad rok, sfinansowanym głównie ze środków pozyskanych od sponsorów, Fundacja rozpoczęła działalność w nowo utworzonym Akademickim Centrum Kultury Klub STUDIO. W kolejnych latach udało się przeprowadzić remonty kapitalne wszystkich pozostałych klubów. Wciąż urozmaicany jest proponowany przez kluby program kulturalny oraz oferta gastronomiczna.

Treść listu otwartego Prezesa Fundacji ACADEMICA Łukasza Jury z Okazji 10-lecia Fundacji

Kalendarium wydarzeń

Krótkie zestawienie istotnych wydarzeń z historii Fundacji.
Znakiem * oznaczono wydarzenia, które realizowane są do dnia dzisiejszego.

 • 2001 - Rozpoczęcie działalności Fundacji ACADEMICA.
 • 2001 - Organizacja w nowej formule Juwenaliów Krakowskich wraz z Porozumieniem Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa*.
 • 2001 - Podjęcie współpracy z FHU TAWO w zakresie prowadzenia stołówki studenckiej*.
 • 2001 - Podjecie Akcji Honorowego Krwiodawstwa wspólnie z Kołem Studenckim PCK*.
 • 2001 - Finansowanie wydania miesięcznika BI S-2 i opieka nad redakcją.
 • 2002 - Organizacja noclegu i pełnego wyżywienia dla Biura Ochrony Rządu podczas VIII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
 • 2003 - Adaptacja pomieszczeń w DS I „ALFA” na potrzeby nowego Klubu Studenckiego Gwarek*.
 • 2004 - Remont generalny i otwarcie w październiku Akademickiego Centrum Kultury Klubu Studio*.
 • 2005 - Obsługa prawno finansowa I Studenckiego Festiwalu Informatycznego*.
 • 2006 - Modernizacja i otwarcie Klubu Filutek*.
 • 2008 - I edycja festiwalu muzycznego DachOOFka skupiającego młode i początkujące zespoły studenckie w Klubie Zaścianek.
 • 2009 - Rozpoczęcie działalności Chóru i Orkiestry Smyczkowej AGH Con Fuoco*.
 • 2009 - Remont, przekazanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby siedziby Studenckiego Radia 17.
 • 2010 - Orgniazacja pierwszej edycji Juwenaliów AGH - Strefa Plaża.
 • 2010 - Organizacja wymiany międzynarodowej pt. Europe on Air sfinansowanej ze środków unijnych przyznanych przez Narodową Agencję – program Młodzież w działaniu.
 • 2010 - Rozpoczęcie funkcjonowania pizzerii w Klubie Filutek i dalszy rozwój działalności gastronomicznej*.
 • 2010 - Rozpoczęcie funkcjonowania organizacji MS PATROL*.
 • 2010 - Nagranie pierwszej płyty przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH.
 • 2010 - Organizacja pierwszego Campusu AGH*.
 • 2011 - Jubileusz 10-lecia działalności Fundacji.
 • 2012 - Wydanie płyty Chóru i Orkiestry Smyczkowej CON FUOCO AGH.
 • 2013 - Rozpoczęcie działalności mini-restauracji Kuchnia Włoska OLIWKA*.
 • 2014 - Rozstrzygnięcie konkursu na projekt modernizacji Klubu Studio.
 • 2015 - Uroczyste otwarcie nowocześnie wyposażonego Studia Muzycznego KOTŁOWNIA, powstałego z inicjatywy i zarządzanego przez Fundację*.
 • 2015 - Uroczyste otwarcie Centrum Mediów AGH powstałego z inicjatywy Fundacji, Samorządu Studentów oraz organizacji studenckich. Centrum Mediów AGH jest częściowo obsługiwane prawnie i finansowo przez Fundację*.
 • 2015 - Przyznanie Srebrnego Lauru Mecenas Kultury Miasta Krakowa dla AGH, między innymi za wspieranie działalności Fundacji, podkreślając znaczenie Festiwalu Synestezje oraz Debat AGH.
 • 2016 - Zaprojektowanie oraz wdrożenie do sprzedaży internetowej oficjalnej Bluzy AGH*.
 • 2017 - Zakończono wieloletniego procesu modernizacji obiektu ACK Klub Studio. Oddnanie wielofunkcyjnego obiektu z salą o doskonałej akustyce i rozbudowanej mechanice sceny, balkonem i rozsuwaną trybuną oraz wieloma uniwersalnymi powierzchniami.
 • 2017 - Otwarcie mini-restauracji Kuchnia Słowiańska POLANA
 • 2017 - Rozpoczęcie prac nad autorskim, kompleksowym systemem informatycznym do zarządzania wydarzeniami kulturalnymi, zawierającego moduły do elektronicznej sprzedaży biletów, zaawansowanej analityki, inwentaryzacji oraz zarządzania treścią stron internetowych klubów*.
 • 2017 - Realizacja I edycji Małopolska TOUR dla Województwa Małopolskiego*.
 • 2018 - Zakończenie realizacji zadania: "Wzbogacenie oferty kulturalnej Akademickiego Centrum Kultury Klub Studio poprzez zakup nowoczesnego systemu elektroakustycznego” o wartości 4,5 mln złotych, dofinansowanej ze środków UE.
 • 2018 - Montaż kilkunastu uli dla pszczół na terenie ACK Klub Studio*.
 • 2018 - Organizacja I edycji Górniczo-Hutniczego Festiwalu Piwa.
 • 2018 - Powołanie spółki Browar Górniczo - Hutniczy Spółka Akcyjna*.
 • Struktura Fundacji

  Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA została ustanowiona i ufundowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach jej struktury przewidziano Radę Fundacji, Zarząd Fundacji oraz Komisję Rewizyjną.

  Skład Rady Nadzorczej Fundacji ACADEMICA

  Rada Fundacji to organ stanowiący Fundacji, składający się z 12 członków powoływanych przez JM Rektora AGH. W skład Rady wchodzą:

  Skład Rady Nadzorczej Fundacji ACADEMICA

  Zarząd Fundacji to 3-osobowy organ wykonawczy powoływany przez Radę Fundacji. Fundacja do realizacji zadań statutowych zatrudnia około 30 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz nawet do 500 osób (w tym w większości studentów) w ciągu roku.

  Akademia Górniczo-Hutnicza jest fundatorem Fundacji. Fundacji podlegają Kluby Studenckie, minibrowar restauracyjny, restauracje, studio muzyczne oraz festiwale.

  Struktura Fundacji ACADEMICA

  Cele statutowe

  Od początku istnienia całość wypracowanych środków, zgodnie ze statutem, przekazywana jest na cztery cele:

 • działanie na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów AGH;
 • wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych studentów i absolwentów AGH w kraju i za granicą;
 • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych studentów;
 • inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej.
 • Kultura

  Sport

  Pomoc socjalna

  Nauka

  Fundacja w liczbach

  Fundacja przekazała w kolejnych latach na cele statutowe oraz inwestycje następujące środki:

  2001
  254 923 zł
  2002
  400 391 zł
  2003
  312 519 zł
  2004
  882 452 zł
  2005
  635 957 zł
  2006
  906 914 zł
  2007
  1 357 626 zł
  2008
  1 201 171 zł
  2009
  1 704 335 zł
  2010
  2 172 810 zł
  2011
  2 902 709 zł
  2012
  3 040 334 zł
  2013
  3 142 973 zł
  2014
  3 206 598 zł
  2015
  3 744 394 zł
  2016
  3 701 000 zł
  2017
  3 803 864 zł
  Całkowicie
  33 370 970 zł
  Fundacja zorganizowała w Klubach studenckich Gwarek, Zaścianek
  i Studio ponad

  3500

  wydarzeń (kabaretów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych)
  Fundacja w latach 2001 - 2017 przeznaczyła ponad

  33 mln PLN

  na działalność statutową.
  Fundacja zatrudnia w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby wszystkich działalności ponad

  500

  osób, w tym w przeważającej większości studentów.