Nad realizacją celów statutowych, bieżącym funkcjonowaniem i rozwijaniem Fundacji czuwają między innymi:

Zarząd:

Łukasz Jura

Prezes Zarządu

Paweł Janiczak

Wiceprezes Zarządu

Damian Żurawski

Członek Zarządu

Piotr Drochliński

Dyrektor Generalny / Prokurent

Księgowość i biuro:

Maria Ziółkowska

Główny Księgowy

Magdalena Sieczka

Asystent ds. Księgowości

Kinga Wodzińska

Kierownik Sekretariatu

Klub Studio:

Kamil Domański

Dyrektor Administracyjny
ACK Klub Studio

Mateusz Drabek

Kierownik Techniczny
ACK Klub Studio

Krzysztof Jurga

Kierownik ds. Sprzedaży
ACK Klub Studio

Mariusz Marszałek

Kierownik Baru
ACK Klub Studio

Program i kreacja artystyczna:

Małgorzata Frankowska

Dyrektor ds. Programowych

Mike Młynarczyk

Asystent Dyrektora ds. Programowych

Mateusz Wójtów

Grafik komputerowy

Sabina Szkarłat

Grafik komputerowy

Kluby Studenckie:

Katarzyna Cieluch

Kierownik Klubów Filutek,
i Zaścianek

Paweł Szcześniak

Kierownik Klubu
Gwarek

Marcin Karaś

Koordynator Organizacji, Promocji i Zabezpieczenia Imprez

Gastronomia:

Adam Płuciennik

Koordynator ds. Gastronomii

Anita Woźna

Szef Kuchni

Dominika Ślęczka

Specjalista ds. cateringu

Technika:

Jakub Popiela

Kierownik Działu Techniki Scenicznej

Tomasz Dziedzic

Kierownik Techniczny Studia Muzycznego Kotłownia

Jakub Jaworski

Realizator Dźwięku

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (tel./fax (12) 622 26 04, wew. AGH: 46-30):

Andrzej Wójtowicz

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Marcin Królikowski

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Paulina Łęczyńska

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Joanna Szpak

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych