Nad realizacją celów statutowych, bieżącym funkcjonowaniem i rozwijaniem Fundacji czuwają między innymi:

Zarząd:

Łukasz Jura

Prezes Zarządu

Paweł Janiczak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Drochliński

Dyrektor Generalny / Prokurent

Księgowość i biuro:

Maria Ziółkowska-Sycha

Główny Księgowy

Magdalena Olchowy

Asystent ds. Księgowości

Kinga Wodzińska

Kierownik Administracyjny

Klub Studio:

Kamil Domański

Dyrektor Administracyjny
ACK Klub Studio

Mateusz Drabek

Kierownik Techniczny
ACK Klub Studio

Krzysztof Jurga

Kierownik ds. Sprzedaży
ACK Klub Studio

Patryk Oleksy

Kierownik Baru

Edwin Mojsa

Kierownik Baru

Program i kreacja artystyczna:

Mike Młynarczyk

Koordynator ds. Programowych

Mateusz Wójtów

Grafik komputerowy

Patrycja Długosz

Grafik komputerowy

Kluby Studenckie:

Katarzyna Cieluch

Kierownik Klubów Filutek,
Zaścianek i Gwarek

Przemysław Rozpędzik

Kierownik ds. Bezpieczeństwa

Paweł Szcześniak

Asystent Dyrektora Generalnego

Gastronomia:

Adam Płuciennik

Koordynator ds. Gastronomii

Karolina Czerwińska

Szef Kuchni

Patrycja Cedro

Specjalista ds. Cateringu

Technika:

Jakub Popiela

Kierownik Działu Techniki Scenicznej

Tomasz Dziedzic

Kierownik Techniczny Studia Muzycznego Kotłownia

Bolesław Gawron

Technik Sceny

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (tel./fax (12) 622 26 04, wew. AGH: 46-30):

Andrzej Wójtowicz

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Marcin Królikowski

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Paulina Łęczyńska

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Joanna Szpak

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych