Nad realizacją celów statutowych, bieżącym funkcjonowaniem i rozwijaniem Fundacji czuwają między innymi:

Zarząd:

Łukasz Jura

Prezes Zarządu

Paweł Janiczak

Wiceprezes Zarządu

Damian Żurawski

Członek Zarządu

Piotr Drochliński

Dyrektor Generalny / Prokurent

Księgowość i biuro:

Maria Ziółkowska

Główny Księgowy

Magdalena Sieczka

Asystent ds. Księgowości

Kinga Wodzińska

Kierownik Sekretariatu

Karolina Mijas

Pracownik Sekretariatu

Klub Studio:

Kamil Domański

Dyrektor Administracyjny
ACK Klub Studio

Mateusz Drabek

Kierownik Techniczny
ACK Klub Studio

Krzysztof Jurga

Kierownik ds. Sprzedaży
ACK Klub Studio

Mariusz Marszałek

Kierownik Baru
ACK Klub Studio

Gracjan Buczek

Kierownik Baru
ACK Klub Studio

Program i kreacja artystyczna:

Małgorzata Frankowska

Dyrektor ds. Programowych

Mike Młynarczyk

Asystent Dyrektora ds. Programowych

Mateusz Wójtów

Grafik komputerowy

Sabina Szkarłat

Grafik komputerowy

Kluby Studenckie:

Katarzyna Cieluch

Kierownik Klubów Filutek,
i Zaścianek

Paweł Szcześniak

Kierownik Klubu
Gwarek

Przemysław Rozpędzik

Kierownik ds. Bezpieczeństwa

Paweł Szupiluk

Specjalista ds. Promocji

Gastronomia:

Adam Płuciennik

Koordynator ds. Gastronomii

Anita Woźna

Szef Kuchni

Dominika Ślęczka

Specjalista ds. Cateringu

Karolina Czerwińska

Specjalista ds. Gastronomii

Technika:

Jakub Popiela

Kierownik Działu Techniki Scenicznej

Tomasz Dziedzic

Kierownik Techniczny Studia Muzycznego Kotłownia

Jakub Jaworski

Realizator Dźwięku

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (tel./fax (12) 622 26 04, wew. AGH: 46-30):

Andrzej Wójtowicz

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Marcin Królikowski

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Paulina Łęczyńska

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych

Joanna Szpak

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych