• Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA rozpoczęła działalność w 2001 r. Od tamtej pory aktywnie wspiera  i inspiruje rozwój kultury oraz nauki wśród studentów Akademii Górniczo - Hutniczej.

    W organizowanych  przez Fundację wydarzeniach kulturalnych bierze udział czołówka polskich  i zagranicznych artystów. Koncerty, festiwale i kabaretony w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio oraz w klubach Gwarek, Zaścianek, Filutek i Karlik skupiają tysiące krakowskich żaków. Każdego roku współtworzy Juwenalia Krakowskie. Wspiera rajdy studenckie, spotkania integracyjne oraz wszelkie kulturalne inicjatywy studentów AGH.

    Fundacja jest opiekunem Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, Chóru AGH oraz Studenckiego Radia17. Troszczy się o ich ustawiczny rozwój i sprzyjające warunki działania.

    Dzięki wspieraniu działalności naukowej umożliwia studentom pogłębianie wiedzy i realizację własnych zainteresowań. Promowane przez nią inicjatywy m.in. Studencki Festiwal Informatyczny, nie tylko integrują środowiska akademickie, ale także pozwalają wymieniać się doświadczeniem i informacjami naukowymi.

    Aktywna współpraca z Władzami Uczelni oraz Uczelnią Radą Samorządu Studentów AGH pozwala Fundacji podejmować nowe wyzwania związane z rozpowszechnianiem kultury studenckiej.

fundusze UE