Otrzymane wsparcie

Fundusze Europejskie

Wzbogacenie oferty kulturalnej ACK Klubu Studio poprzez zakup nowoczesnego systemu elektro-akustycznego.

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Fundusz Wsparcia Kultury

Polski Fundusz Rozwoju

Tarcza Finansowa 1.0 oraz 2.0 dla mikro, małych i średnich firm.

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA

Fundacja ACADEMICA jest unikatową organizacją pozarządową, dążącą do samowystarczalności, istotną i rozpoznawalną instytucją kultury, atrakcyjnym pracodawcą umożliwiającym rozwój swoim pracownikom oraz rzetelnym i wiarygodnym partnerem.

Fundacja dla Studentów

Działamy w oparciu, na rzecz i we współpracy ze środowiskiem studenckim.

Wspieramy liczne projekty Samorządu Studenckiego AGH i organizacji studenckich.

Władze AGH wraz z Samorządem Studenckim AGH przekazały Fundacji w zarządzenie obiekt, który stał się największy klubem studenckim w Polsce

Instytucja kultury

Współpracujemy z ludźmi kultury i sztuki, by zwiększać dostęp do różnorodnej oferty kulturalnej.

Wspieramy młodych twórców, działania artystycznych organizacji studenckich oraz prowadzimy Studio Muzyczne Kotłownia AGH.

AGH otrzymała Laur Mecenas Kultury Miasta Krakowa, między innymi za wspieranie działalności kulturalnej Fundacji ACADEMICA

Organizacja non-profit

Jedynym właścicielem Fundacji Academica jest jej założyciel: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Cały zysk z naszej działalności przeznaczany jest na cele statutowe.

Fundacja w trakcie swojej działalności przekazała na cele statutowe ponad 33 mln złotych

Lokalna firma

Prowadzimy zrównoważoną działalność gospodarczą, która umożliwia wypracowanie środków na wzbogacenie oferty kulturalnej.

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego dla podnoszenia jakości oferty programowej.

Fundacja otrzymała ponad 1,5 mln PLN dofinansowania z UE na zakup nowoczesnego sprzętu elektroakustycznego

Nadchodzące wydarzenia

Oto najbliższe wydarzenia, jakie odbędą się w naszych klubach - serdecznie zapraszamy!

Fundacja dla społeczności

Fundacja realizuje różnorodne zadania społeczne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji publicznej.
AGH logo

AGH

Realizacja licznych projektów kulturalnych w Klubach Studenckich AGH

Krakow logo

Kraków

Realizacja projektów kulturalnych,
w tym Juwenaliów Krakowskich oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

PFRON logo

PFRON

Realizacja licznych projektów (w tym sportowych) na rzecz osób niepełnosprawnych.

MAŁOPOLSKA logo

Małopolska

Realizacja projektów kulturalnych, promocyjnych, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sportowych, w tym m.in. Małopolska TOUR.

UE logo

UE / EFRR

Realizacja projektów ze środków unijnych, w tym wsparcie w zakupie wyposażenia do Klubu Studio.

Dane kontaktowe

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA

Nasze biuro

ul. Rostafińskiego 10
30-072 Kraków
Pon - Pt, 9:00 - 16:00

Kontakt

Tel. 12 617 37 48
E-mail: biuro @ academica.org.pl

Dane firmowe

Konto Bankowe: BANK PEKAO SA
97 1240 4559 1111 0000 5420 0483
NIP 677-21-64-561
REGON 356039130
KRS 0000011379