• Cele Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA są następujące:

    • działanie na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów AGH,
    • wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych studentów i absolwentów AGH w kraju i za granicą,
    • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych studentów,
    • inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej.

    Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA ustanowiona przez JM Rektora AGH 11.08.2000 roku przekazała w kolejnych latach na powyższe cele statutowe oraz inwestycje następujące środki:

fundusze UE