• Zarząd:

  Prezes Zarządu

  Łukasz Jura

  lukasz.jura @ academica.org.pl

  Wiceprezes Zarządu

  Paweł Janiczak

  pawel.janiczak @ academica.org.pl

  Członek Zarządu

  Damian Żurawski

  damian.zurawski @ academica.org.pl

  Pracownicy:

  Kierownik Sekretariatu

  Kinga Zięba

  kinga.zieba @ academica.org.pl

  tel. (12) 617 37 48

  Dyrektor Generalny / Prokurent

  Piotr Drochliński

  piotr.drochlinski @ academica.org.pl

  Dyrektor ds. Programowych 

  Małgorzata Frankowska

  malgorzata.frankowska @ academica.org.pl

  Asystent Dyrektora ds. Programowych 

  Michał Młynarczyk

  mike.mlynarczyk @ academica.org.pl

  Dyrektor Administracyjny ACK Klub Studio

  Kamil Domański

  kamil.domanski @ academica.org.pl

  Główny księgowy

  Maria Ziółkowska

  maria.ziolkowska @ academica.org.pl

  Specjalista ds. Kreacji Artystycznej / Grafik

  Mateusz Wojtów

  mateusz.wojtow @ academica.org.pl

  Kierownik Techniczny ACK Klub Studio

  Mateusz Drabek

  mateusz.drabek @ academica.org.pl

  Kierownik ds. Sprzedaży ACK Klub Studio

  Krzysztof Jurga

  krzysztof.jurga @ academica.org.pl

  Kierownik Klubów Filutek i Zaścianek

  Katarzyna Cieluch

  katarzyna.cieluch @ academica.org.pl

  Kierownik Klubu Gwarek

  Paweł Szcześniak

  pawel.szczesniak @ academica.org.pl

  Koordynator ds. Gastronomii

  Adam Płuciennik

  adam.pluciennik @ academica.org.pl

  Kierownik Działu Techniki Scenicznej

  Jakub Popiela

  kuba.popiela @ academica.org.pl

  Koordynator Organizacji, Promocji i Zabezpieczenia Imprez

  Marcin Karaś

  marcin.karas @ academica.org.pl

  Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

  www.zsn.agh.edu.pl

  on @ agh.edu.pl

  tel./fax (12) 622 26 04, wew. AGH: 46-30

fundusze UE