• Adres:
  Fundacja Studentów i Absolwentów
  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
  30-072 Kraków, ul. Rostafińskiego 10

  NIP 677-21-64-561 REGON 356039130 KRS 0000011379

  Tel./fax: (012) 637 20 79, (012) 617 37 48

  Konto Bankowe: BANK PEKAO SA 97 1240 4559 1111 0000 5420 0483
  E-mail: biuro @ academica.org.pl

   

fundusze UE