• Historia Fundacji ACADEMICA sięga roku 1999, kiedy to ówczesna Uczelniana Rada Samorządu Studentów w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia AGH prof. Bronisławem Barchańskim zdecydowała o konieczności stworzenia instytucji mającej na celu wspieranie szeroko pojętej działalności studenckiej. Przez niemal dwa lata trwały konsultacje dotyczące formy i struktury oraz prace nad stworzeniem statutu. Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA właściwą działalność rozpoczęła początkiem 2001 roku. Została ufundowana przez Akademię Górniczo – Hutniczą notarialnym aktem ustanowienia podpisanym 11 sierpnia 2000 roku przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza, a 18 grudnia tegoż roku została zarejestrowana przez sąd. Od tego momentu rzucony na „głęboką wodę” pierwszy Zarząd Fundacji, w bliskiej współpracy ze środowiskiem studenckim reprezentowanym przez  URSS AGH, zaczął budować pozycję tej instytucji na arenie miasta Krakowa, a następnie całej Polski.

  Działalność Fundacji rozpoczęła się od zarządzania czterema klubami studenckimi: Zaścianek, Filutek, Karlik, Gwarek i stołówką studencką na terenie Uczelni. Zadaniami stawianymi przez Władze Uczelni było: uzdrowienie klubów generujących ogromne, jak na tamte czasy, straty (około 300 000 zł rocznie), zapewnienie bogatego programu kulturalnego, a przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tych obiektach. Już w pierwszym roku istnienia, Fundacja, jako instytucja samofinansująca się, udowodniła, że kluby mogą być bezpieczne, kulturalne, a także dochodowe. Od początku istnienia całość wypracowanych środków, zgodnie ze statutem, przekazywana jest na cztery cele:

  • działanie na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów AGH,
  • wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych studentów i absolwentów AGH w kraju i za granicą,
  • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych studentów,
  • inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej.

  Przez dziesięć lat Fundacja SiA AGH w Krakowie ACADEMICA przekazała na wymienione wyżej cele statutowe blisko 10 milionów złotych. Poniższy wykres przedstawia finansowanie celów statutowych na przestrzeni dziesięciu lat. Jako obecny Zarząd jesteśmy bardzo dumni z wypracowanego wyniku.

  Do najważniejszych działań Fundacji w początkowym okresie należy zaliczyć generalny remont klubu Zaścianek wykonany w całości z własnych środków, wspieranie działalności Koła Uczelnianego AZS AGH, organizacja i współfinansowanie innych działań sportowych na AGH takich jak liga międzywydziałowa, wydziałowe rajdy studenckie, przejęcie finansowania powstałej w 2001 roku Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, organizacja wielu znaczących wydarzeń kulturalnych – w tym największej studenckiej imprezy w mieście – Juwenaliów Krakowskich. Większość inicjatyw bardzo aktywnie rozwija się do dzisiaj. Szczególne słowa uznania należą się Orkiestrze, która zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, uświetnia oficjalne uroczystości uczelniane, a także występuje podczas koncertów rozrywkowych. W tym roku Orkiestra wydała znakomitą płytę ze swoim bieżącym repertuarem, którą serdecznie polecamy.

  W kolejnych latach do bardzo istotnych aspektów działalności Fundacji doszła współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych AGH, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i powołanie referatu ds. Osób Niepełnosprawnych liczącego obecnie 9 pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności. Bez fałszywej skromności trzeba stwierdzić, że działalność Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych jest jedną z najważniejszych dla integracji tego środowiska w Krakowie i cieszy się poważaniem na terenie całego kraju.

  Fakt ogromnej przydatności Fundacji dla środowiska, jej skuteczności, gospodarności oraz wypełniania wyznaczonych zadań doceniają Samorząd Studentów oraz Władze Uczelni powierzając w 2004 roku w zarządzanie zaniedbany, cieszący się złą sławą ale największy w Krakowie i doskonale zlokalizowany klub przy ulicy Budryka 4. Po generalnym remoncie trwającym ponad rok, sfinansowanym głównie ze środków pozyskanych od sponsorów, Fundacja rozpoczęła działalność w nowoutworzonym Akademickim Centrum Kultury Klub STUDIO. Obiekt ten stał się najważniejszym klubem koncertowym w Krakowie, goszczącym czołówkę polskich artystów oraz wykonawców zagranicznych. Oprócz koncertów ACK Klub STUDIO organizuje kabaretony, festiwale, wydarzenia sportowe i integracyjne, karczmy, bale, spotkania i półmetki wydziałowe, wykłady tematyczne, turnieje szachowe, bilardowe i wiele innych. W klubie odbywają się tradycyjne imprezy studenckie, takie jak: Wybory Najmilszej Studentki AGH, Wybory Najmilszej Studentki Krakowa w ramach Juwenaliów Krakowskich, Beanalia oraz imprezy taneczne i dyskoteki studenckie. Szczegółowy repertuar znajdą Państwo na stronie internetowej: www.klubstudio.pl

  W kolejnych latach udało się przeprowadzić remonty kapitalne wszystkich pozostałych klubów. Wciąż urozmaicany jest proponowany przez kluby program kulturalny oraz oferta gastronomiczna. Od roku 2010 w klubie Filutek działa pizzeria, a wykwalifikowani pracownicy są w stanie zapewnić pełną obsługę gastronomiczną (catering) dowolnej imprezy organizowanej w każdym z klubów.

  W ramach swojej działalności Fundacja wsparła dziesiątki kół naukowych, grupę naukową młodych doktorantów ProFuturo, była organizatorem wielu konferencji naukowych oraz ufundowała liczne nagrody w konkursach i turniejach. Niemalże od początku działalności czynnie wspiera działania Akademickiego Koło PCK i Klubu HDK przy AGH udostępniając biuro oraz ponosząc koszty organizacji akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada”. Trudno wymienić wszystkie organizacje studenckie, które Fundacja wpiera zarówno finansowo jak i organizacyjnie. Można śmiało stwierdzić, że większość z organizacji studenckich działających przy AGH współpracuje z Fundacją i uzyskuje wsparcie z jej strony. Z najnowszych prężnie rozwijających się organizacji, które znalazły się w gronie stałych beneficjentów są: Studenckie Radio17 oraz powstały w listopadzie 2009 roku chór mieszany Con Fuoco. Przy współpracy z URSS AGH oraz Radiem17 udało się stworzyć własny festiwal muzyczny pod nazwą DachOOFka. Jest on inicjatywą powstałą w 2008 roku, która ma za zadanie wspierać młodą, w szczególności studencką, scenę muzyczną w Polsce. Festiwal składa się z dwóch etapów: koncertów eliminacyjnych odbywających się cyklicznie w klubie Zaścianek oraz występu finałowego najzdolniejszych zespołów na plenerowej scenie rozstawionej w centrum Miasteczka Studenckiego AGH.

  Jak widać najróżniejsze inicjatywy studenckie znajdują wsparcie w FSiA AGH  ACADEMICA. Organizując życie kulturalne na MS AGH oraz oferując alternatywne formy spędzania wolnego czasu realizujemy również zadania wychowawcze i profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa. Bieżąca, ścisła współpraca z Policją oraz Strażą Pożarną sprawia, że kluby zarządzane przez Fundację należą do najbezpieczniejszych obiektów tego typu w Polsce. Potwierdzeniem tych słów są coraz wyższe miejsca w rankingach. Klub Karlik w tym roku zajął 4 miejsce w Polsce (pierwsze w Krakowie)  według studenckiego dodatku do tygodnika Wprost w kategorii klubów studenckich. Działania Fundacji wpisują się w promocję Akademii Górniczo-Hutniczej – naszej Alma Mater.

  Ważną rolą Fundacji jest tworzenie miejsc pracy (często pierwszej) dla studentów. Na co dzień w klubach oraz przy organizacji różnych przedsięwzięć znajduje pracę kilkudziesięciu młodych ludzi. Przez 10 lat działalności zatrudnienie w Fundacji znalazło blisko tysiąc osób. Fundacja poprzez swoje działanie stała się swego rodzaju „kuźnią kadr”. Wiele osób po zdobyciu doświadczenia w pracy przy projektach realizowanych przez Fundację szybko znalazła stałe i dobre zatrudnienie po studiach. Najlepsi z nich często zajmują stanowiska kierownicze. Fundacja pozwalając młodym ludziom realizować swoje pasje uczy ich jednocześnie odpowiedzialności, gospodarności i umiejętności pracy zespołowej.

  W tym momencie stałą kadrę Fundacji stanowi piętnaście osób. Wszyscy wywodzą się ze środowiska studenckiego i stanowią bardzo silny zespół będący w stanie sprostać każdym nowym wyzwaniom.

  Po historii, faktach i wynikach przestawionych w postaci cyfr chciałbym się podzielić kilkoma osobistymi spostrzeżeniami. Od pomysłu powstania do dnia dzisiejszego jestem zaangażowany w rozwój Fundacji. Najpierw jako Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, później jako członek Rady Fundacji, a następnie jako członek Zarządu, Wiceprezes, a obecnie Prezes Zarządu. Sukces Fundacji to poczucie misji, idealizm, ale przede wszystkim ludzie, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować. Trudno wymienić wszystkich zasłużonych, ale zdecydowanie największy wkład zarówno w samo powstanie, jak i dynamiczny rozwój, Fundacja zawdzięcza prof. Bronisławowi Barchańskiemu, który będąc Prorektorem ds. Kształcenia był jednocześnie pierwszym Przewodniczącym Rady Fundacji. Kolejnymi osobami, które bez reszty oddane były pracy na rzecz Fundacji są moi serdeczni przyjaciele Arek Jesionek i Radek Serwicki. Jako pierwszy Zarząd przeprowadzili Fundację od rejestracji w sądzie po przejęcie w zarządzanie wszystkich obiektów. Przez kilka pierwszych lat stworzyli stabilny fundament do wszystkich działań, które teraz podejmujemy. W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim osobom, które pomagały w trudnych sytuacjach, w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także służyły radą i dostarczały motywacji. Dziękuję prof. Tadeuszowi Orzechowskiemu, kolejnym Radom Fundacji, wszystkim członkom Zarządu oraz Przewodniczącym URSS AGH poczynając od Pawła Świątka, poprzez Mariusza Przytułę, Dominika Kondka, Dariusza Pasternaka, kończąc na urzędującym Damianie Żurawskim. Wsłuchiwanie się w głos środowiska studenckiego, stała współpraca oraz próba sprostania wszystkim jego oczekiwaniom jest dla Fundacji sprawą nadrzędną.

  Jestem przekonany, że siła Fundacji tkwi w zapale i pasji młodych ludzi realizujących się w ramach szeroko pojętej działalności studenckiej. W imieniu Zarządu wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszam.

  Prezes Zarządu FSiA AGH Academica

  Łukasz Jura

   

fundusze UE