Wydatki na cele statutowe i inwestycje | Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
 • Cele Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA są następujące:

  • działanie na rzecz poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów AGH,
  • wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych studentów i absolwentów AGH w kraju i za granicą,
  • wspomaganie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych studentów,
  • inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej.

  Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA ustanowiona przez JM Rektora AGH 11.08.2000 roku przekazała w kolejnych latach na powyższe cele statutowe oraz inwestycje następujące środki:

fundusze UE