Skład osobowy | Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
 • Zarząd:

  Prezes Zarządu

  Łukasz Jura

  lukasz.jura @ academica.org.pl

  Wiceprezes Zarządu

  Paweł Janiczak

  pawel.janiczak @ academica.org.pl

  Członek Zarządu

  Damian Żurawski

  damian.zurawski @ academica.org.pl

  Pracownicy:

  SEKRETARIAT

  P.O. Kierownika Biura Fundacji

  Magdalena Sieczka

  magdalena.sieczka @ academica.org.pl

  tel. (12) 617 37 48

  Dyrektor ds. Logistyki i Dystrybucji

  Piotr Drochliński

  piotr.drochlinski @ academica.org.pl

  Dyrektor ds. Programowych 

  Małgorzata Frankowska

  malgorzata.frankowska @ academica.org.pl

  Dyrektor ds. Organizacyjnych 

  Kamil Domański

  kamil.domanski @ academica.org.pl

  Koordynator ds. Organizacyjnych

  Marcin Wiśniowski

  marcin.wisniowski @ academica.org.pl

  Główny księgowy

  Maria Ziółkowska

  maria.ziolkowska @ academica.org.pl

  Specjalista ds. Kreacji Artystycznej / Grafik

  Mateusz Wojtów

  mateusz.wojtow @ academica.org.pl

  Kierownik Techniczny Klubu Studio

  Mateusz Drabek

  mateusz.drabek @ academica.org.pl

  tel. 504 091 911

  Kierownik Klubów Filutek i Zaścianek

  Krzysztof Jurga

  krzysztof.jurga @ academica.org.pl

  Kierownik Klubów Karlik i Gwarek

  Mateusz Mijas

  mateusz.mijas @ academica.org.pl

  Koordynator ds. Gastronomii

  Adam Płuciennik

  adam.pluciennik @ academica.org.pl

  Szef kuchni Włoskiej

  Anita Woźna

  anita.wozna @ academica.org.pl

  Specjalista ds. Realizacji Dźwięku

  Jakub Popiela

  kuba.popiela @ academica.org.pl

  tel. 501 737 234

  Koordynator Organizacji, Promocji i Zabezpieczenia Imprez

  Marcin Karaś

  marcin.karas @ academica.org.pl

  tel. 509 704 888

  Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

  www.zsn.agh.edu.pl

  on @ agh.edu.pl

  tel./fax (12) 622 26 04, wew. AGH: 46-30

fundusze UE